Từng đợt sóng dữ vẫn quần thảo cao tới 4-5m kèm theo gió lớn khiến giao thông tê liệt. Khu bến thuyền bị sóng đánh tan hoang.

Video: Hình ảnh sóng dữ khủng khiếp ở biển Sầm Sơn:

Theo Tiền Phong