Nhắc đến Backstreet Boys hay Janet Jackson là nhắc đến những biểu tượng của làng âm nhạc Mỹ trong những năm nửa cuối thập niên 90 thế kỷ trước.