(24h) - Chú cá sấu có “tiên tri” này có tên là Dirty Harry đang sống trong vườn thú tại Darwin.