Hết sức động viên, cổ vũ bạn trước một cú đánh bóng khó khăn, anh chàng tội nghiệp đã phải trả một cái giá đắt.