Giadinh.net - Nhỏ con, lại bị "đì" nên chú chó này bị các đối thủ bỏ khá xa. Nhưng một lúc sau, các đối thủ không hiểu chú "từ đâu rơi xuống" để lại dẫn đầu đường đua!