Ai đi xe trongđơìchẳng một lần từng ngã nhưng có lẽ chẳng ai muốn rơi vào những tình huống bi hài sau.