Một sự thần bí nào đó khiến người đàn ông khỏe mạnh, minh mẫn trong thang máy đột nhiên thất thần.