24H.COM.VN - Với tính cách khác người của Jose Mourinho, Chelsea có lý do khi cho rằng họ không được sự trợ giúp tích cực từ phía trọng tài. Tuy nhiên giờ đây, khi Avram Grant đã lên thay, có vẻ như tình thế đã đảo ngược.