Nghiên cứu mới của đại học Michigan (Mỹ) cho thấy việc sử dụng điện thoại và chơi game video không gây tổn hại cho trẻ em trong học tập và sinh hoạt.