Có nhiều cách để ghi điểm, nhưng cách ghi điểm thế này có vẻ không được "đẹp" cho lắm.