Một anh chàng thì rất láu cá, còn một chàng thì quá ngốc.