Trước hành động trêu gái đẹp, anh chàng đã nhận quả đắng từ nhà ảo thuật nhí.

Video: Trêu gái đẹp và cái kết đắng:

Nguồn video: Just for laughs gags.

Đức Chính (theo Just for laughs gags)