Người đàn ông này quả là khôn ngoan khi chọn cho mình "vai diễn" này.