Muôn hình vạn dạng ôtô, những chiếc xe độc nhất vô nhị.