Dù cây cầu phao Hoàng Tây đã xuống cấp hết sức nghiêm trọng nhưng hàng trăm người dân xã Hoàng Tây, Hoàng Đông (Kim Bảng, Hà Nam) vẫn phải bất chấp nguy hiểm để qua lại mỗi ngày.

Cầu phao Hoàng Tây