(VTC News) Mời bạn đọc xem đoạn video bắn pháo hoa tối 2/9 tại Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội).

Nam Phong