Tại một vùng đầm lầy ở Australia, một con rắn có chiều dài hơn 3m (nhưng cũng có người cho rằng đó là một con trăn) đã siết cổ con cá sấu trong vòng 5 tiếng đồng hồ và sau đó lạnh lùng nuốt chửng con mồi của mình./.