(ĐSPL) - Nhằm giúp đỡ người nghèo, học sinh, các cán bộ đang công tác ở vùng khó khăn, môi trường độc hại... báo ĐS&PL đã phối hợp cùng Công ty CP sữa TH Truemilk thực hiện chương trình Chung sức vì người nghèo, trao tặng những thùng sữa ý nghĩa để kết nối yêu thương.

Click để xem video:

NHÓM PVMT