(VietNamNet) - Xã Ba Vì (Hà Tây) có 97% dân số là người dân tộc Dao sắp trở thành đất Thủ đô theo tờ trình của Bộ Xây Dựng. Mới quý vị thăm vùng đất đặc biệt này để hiểu thêm một bộ phận người dân Hà Nội tương lai.