Không phải những cuộc đấu trên sân mà là khía cạnh bên lề, đã mang đến cho NHM tiếng cười thư giãn.