[Kênh14] - Có một chú chuột tên Peanut và 1 chú mèo vàng tên Ranj. Chuột Peanut cực yêu Ranj. Mèo béo đi đâu, chuột ta cũng lẵng nhẵng bám theo...