24H.COM.VN - Một ngày đẹp trời, nàng quyết định đi câu cá. Nhưng khi ra đến hồ, cảnh vật đẹp và thơ mộng đến nỗi khiến nàng thay đổi ý định. Thay vì ngồi câu, nàng lại nằm duỗi chân đọc truyện trên chiếc thuyền bồng bềnh...