Sáng nay, 27-3, quyết định điều chỉnh giảm biên độ giao dịch giá cổ phiếu trên cả hai sàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bắt đầu có hiệu lực.