Ngày 7 - 4 vừa qua, khi đọc bài "Giảm phiền hà, nói không với phong bì" đăng trên báo Quân đội nhân dân, tôi cảm thấy rất vui vì Viện quân y 5 mà bài báo đề cập cũng giống như Viện quân 105 ở thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây nơi tôi vừa nằm điều trị, không có tình trạng gây phiền hà cho bệnh nhân và không có nạn "phong bì"...