Ngày 17/1/2009, tại TP.HCM, buổi sinh hoạt học thuật của hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã đề cập đến cơ hội khởi nghiệp trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng chậm.