Nội dung thi

Chia sẻ 3 tính năng mà bạn cho là hay nhất của Z3 hoặc Z3 Compact thông qua các trải nghiệm, hoặc có thể ứng dụng nó trong thực tế như thế nào.

Thời gian cuộc thi
Viết bài: 2 tuần, bắt đầu từ ngày 6/10 đến 19/10/14. Thời gian chia sẻ lên Facebook: tương tự như trên. Công bố kết quả: 21/10/14, bao gồm phần thưởng cho bài hay nhất và phần thưởng may mắn.