Sáng 15/10, tại trường đại học Quốc tế thuộc đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra lễ trao nhận sách và khánh thành thư viện Việt Nam 2020. Tại buổi lễ, 30 trường học trên cả nước cũng đã tiếp nhận khoảng 14.000 cuốn sách từ tổ chức trí thức Việt kiều tại Singapore.

Thư viện Việt Nam 2020 được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với gần 21.000 đầu sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Hiện tại, trường đại học Quốc tế đang xúc tiến mua thêm 472.000 cuốn sách bổ sung cho thư viện Việt Nam 2020. Thư viện này được thành lập dựa trên bản ký kết hợp tác giữa đại học Quốc tế với Tổ chức trí thức Việt kiều tại Singapore. Từ đầu năm đến nay, tổ chức này đã vận động các trường đại học, các tổ chức tại Singapore trao tặng gần 36.500 đầu sách chuyên ngành tiếng Anh cho các trường học ở Việt Nam./. Thảo Nguyên