(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được ốc vít cho tập đoàn Samsung trong chương trình Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời.

Xem clip:

VTV3

Vũ Nguyên