Đoàn đại biểu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ tham dự Hội nghị hồ tiêu quốc tế tổ chức tại Malaysia từ 29/10-2/11/2007.