(HNM) - Hôm qua 29-9, Giải bắn súng Đông Nam Á mở rộng 2008 tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (Hà Nội) đã kết thúc.