(CafeF) - Chưa liên thông sâu với thị trường quốc tế khiến VN được coi như một điểm đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường thế giới hiện nay.