Giadinh.net - Đêm 28/3, sau phần thi của đội Trung Quốc (ảnh) và Australia, Ban Tổ chức đã tổng kết và bế mạc cuộc thi.