(HNM) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết dự án “Lắp ráp, chế tạo đầu máy xe lửa trong nước bằng nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển” diễn ra ngày 9-10, tại Hà Nội.