(VH)- Việt Nam đã được bầu là ỦY viên Hội đồng Chấp hành của UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013 với số phiếu 156 trên tổng số 178 nước có mặt và có quyền bầu cử.

Cuộc họp diễn ra ngày 14.10, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 35 Đại hội đồng UNESCO ở Paris (Pháp). Với kết quả này, đây là lần thứ ba Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Trước đó, Việt Nam đã đảm nhiệm vị trí này trong nhiệm kỳ 1978-1983 và 2001-2005. Việc Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần này là kết quả của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với các hoạt động của UNESCO.