Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Lập kế hoạch chiến lược của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao ASEAN .

Ngày 16/11 tại Bali (Indonesia), lễ ký Thỏa thuận thành lập Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEAN SAI) được tiến hành. Việt Nam cùng với Indonesia, Malaysia và Brunei là 4 nước đồng sáng lập.

ASEAN SAI là một tổ chức chuyên nghiệp tự trị, độc lập và phi chính trị với thành viên là cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) của các nước thành viên ASEAN. Cơ quan này có chức năng xây dựng và duy trì một ngân hàng dữ liệu các thông lệ tốt nhất, các chuẩn mực và phương pháp trong lĩnh vực kiểm toán công; tổ chức các hội thảo, hội nghị, khóa học và các hoạt động khác liên quan đến việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn liên quan...

Chiều 16/11, ASEAN SAI tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Cơ quan Kiểm toán Indonesia và Brunei được bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch ASEAN SAI nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Lập kế hoạch chiến lược của ASEAN SAI. Đây là Ủy ban quan trọng nhất, có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, các hành động cho cả Tổ chức.

Nguồn Chinhphu.vn