Trung tâm kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký bản ghi nhớ với Sở Thông tin-Văn hóa tỉnh Luông Nặmthà (Lào) về Dự án xây dựng Đài phát thanh phát trên sóng FM công suất 5-10 kW tại tỉnh này do phía Việt Nam hỗ trợ.