Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Việt Nam mong các bên triệt để tôn trọng tuyên bố này để cuộc sống của người dân ở khu vực sớm trở lại bình thường