Với tư cách nước chủ nhà đăng cai Asian Indoor Games 3 năm 2009, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để tổ chức thành công sự kiện này, đồng thời tích cực chuẩn bị lực lượng VĐV phấn đấu lọt vào tốp 10 đoàn mạnh nhất.