(Chinhphu.vn) - "Đối với nhiều người Mỹ, từ 'Việt Nam' thường gợi lại những hình ảnh của cuộc chiến tranh. Nhưng không phải chỉ có thế..."

Ngày 24/3, một cuộc hội thảo về Việt Nam mang tên "Việt Nam: Không chỉ có chiến tranh" (Vietnam: Beyond the War) đã được tổ chức tại thủ đô Washington, Mỹ. Hội thảo là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa năm 2010 của Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie 2010 Cultural Festival) được tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 1/3 đến hết ngày 11/4. Trong lời khai mạc, đại diện một đơn vị đồng tổ chức nói: "Đối với nhiều người Mỹ, từ 'Việt Nam' thường gợi lại những hình ảnh của cuộc chiến tranh. Nhưng không phải chỉ có thế, nói đến Việt Nam là nói đến một xã hội thịnh vượng với một nền văn hóa hiện đại dựa trên nền tảng của lịch sử phong phú hàng ngàn năm". Phó Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Tiến Minh, bày tỏ hy vọng rằng qua cuộc hội thảo này, những người tham dự sẽ hiểu biết chính xác hơn và có hệ thống hơn về đất nước và con người Việt Nam. Tại buổi hội thảo, bà Dana Sachs, giảng viên Trường Đại học North Carolina, người từng nhiều lần đến Việt Nam và là tác giả của nhiều cuốn sách về Việt Nam, bằng những số liệu cụ thể, hình ảnh sinh động và những lời dẫn giải mang tính chất khoa học đã giới thiệu đặc điểm địa lý, những chặng đường lịch sử và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu đáng ngạc nhiên của Việt Nam trong công cuộc Đổi Mới. L.Đức