QĐND - Việt Nam hiện là quốc gia hợp tác trọng điểm của KOICA. Năm 2009, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ 268 triệu USD cho Việt Nam...