Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định: "Trong lĩnh vực viễn thông-CNTT, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tích cực hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh doanh..."