(VietNamNet) - Việc hoàn tất đàm phán EPA Việt Nam - Nhật Bản sẽ giúp cho 90% hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đứng trước cơ hội được giảm thuế.