(CAO) Vừa qua, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết: tại Hội nghị hồ tiêu quốc tế sẽ tổ chức ở Malaysia từ ngày 29-10-2-11, Việt Nam sẽ chính thức được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu...