Các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng khu vực, trong đó có Thái Lan và tin tưởng hai nước sẽ không ngừng hợp tác để đưa khu vực Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ hơn.