Hội nghị lần thứ 30 Đại diện các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước hợp tác về Năng lượng nguyên tử vùng châu Á - Thái Bình Dương (RCA) được tổ chức tại Hà Nội từ 8-10/4/2008 với sự tham gia của 17 nước thành viên.