Giadinh.net - Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu, Hà Nội và 5 thành phố (TP Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ) đã thực hiện tắt đèn ở những khu vực trung tâm.