Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hoan nghênh những tiến bộ Ghinê Bítxao đạt được trong việc duy trì ổn định chính trị, cải cách hạ tầng cơ sở về kinh tế-xã hội và hệ thống pháp luật.