(ANTĐ) - Việt Nam và Mozambique mong muốn mở rộng sự hợp tác và trao đổi trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ... thông qua việc trao đổi đoàn ở các cấp, trao đổi và chia sẻ chuyên gia, thông tin.

Đó là nội dung được đưa ra hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nông nghiệp Mozambique, Soares Nhaca sáng qua, 25-3. Nhiều năm qua, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Mozambique đã tăng cường hợp tác trên nhiều mặt. Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia sang Mozambique giúp phát triển nông nghiệp và đào tạo cán bộ. Về hợp tác giữa các tỉnh, thành phố 2 nước, TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã có thỏa thuận hợp tác với tỉnh Dambebia của Mozambique. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã cử nhiều chuyên gia sang Mozambique để giúp thực hiện dự án như: Dự án sản xuất lúa gạo tại Nante, tỉnh Dambebia. Hà Nội cũng đã xúc tiến tổ chức đào tạo tiếng Bồ Đào Nha, kỹ thuật chuyên ngành, kỹ năng chuyên gia cho 20 cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nông nghiệp dự kiến đi làm việc tại Mozambique trong năm 2010 để thực hiện Dự án sản xuất lúa gạo tại Maxia, tỉnh Gada.