NDĐT - Việt Nam luôn được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số người sử dụng internet nhanh nhất hàng năm. Theo thống kê về internet thế giới tại trang Web:www.internetworldstats.com, Việt Nam liên tục nằm trong top 10 nước châu Á và hiện đang đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á về số người sử dụng internet.

Thống kê cho thấy, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc- Philippines về sử dụng internet.

Sách Trắng về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2013 công bố, năm 2012 là mốc đánh dấu năm thứ 15 kể từ ngày đầu tiên Việt Nam chính thức kết nối vào mạng internet toàn cầu.

Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, internet Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Tính đến hết năm 2012, Việt Nam có khoảng 31,3 triệu người sử dụng internet, tăng 15 lần so với thời điểm năm 2000, chiếm tỉ lệ 35,26% dân số cả nước.

Ý thức được tầm quan trọng của internet và đứng trước yêu cầu phát triển của đất nước, thời gian qua, Chính phủ đã và đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển internet nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý nội dung thông tin trên mạng internet, quản lý hiệu quả tài nguyên internet, bảo đảm an toàn an ninh thông tin…

LONG THÀNH