Các mẹ đã từng sinh ở Việt Nhật cho em hỏi ở đây có dịch vụ đẻ không đau không ạh? Mẹ nào có số điện thoại của y tá hay bác sỹ giúp mình làm hồ sơ sinh thì cho em với ạh. Cảm ơn các mẹ

Các mẹ đã từng sinh ở Việt Nhật cho em hỏi ở đây có dịch vụ đẻ không đau không ạh? Mẹ nào có số điện thoại của y tá hay bác sỹ giúp mình làm hồ sơ sinh thì cho em với ạh. Cảm ơn các mẹ